verovis GmbH - Tax Analytics

Our algorithm helps you to handle your case correctly for tax purposes. Avoid costly correction postings, legal consequences and save taxes.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Tax issues are complex issues. Errors often creep in when booking, which lead to tax-relevant facts being incorrectly recorded. This has serious consequences, e.g. B. legal consequences or unnecessarily high tax burdens.
To avoid this, verovis has developed an algorithm for its customers. This analyzes past tax-relevant bookings and, if desired, can report suspicious bookings to the specialist departments in real time. A special procedure explains why the algorithm marks these postings as anomalies. In addition, the specialist departments can give feedback to the algorithm so that the detection rate of incorrect bookings gradually approaches that of an expert. 

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem