Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
708-831-1323
tterrell@honestnumberssolutions.com

Honest Numbers Solutions

Honest Numbers Solutions is an IT consulting and professional services company specializing in Microsoft business intelligence, SQL Server and Power BI.  We consult with our clients on strategy, development and implementation of Microsoft business intelligence solutions including data management, ETL, data warehousing, reporting, analytics and visualization.

We help organizations build a data culture and understand how they can use the data they already collect to make decision within their organization.  At Honest Numbers Solutions we help connect client data from excel, SQL Server, POS systems and other data sources to create dashboards and visualization using Power BI. We have over 10 years’ experience working with Microsoft technology to create custom solutions.

Our customers come to us when they want to put their data to work for them to help make business decision and empower their employee.  


Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Dowiedz się więcej