Power BI i Esri ArcGIS

Integracja usług Power BI i ArcGIS zapewnia najbardziej zaawansowane na świecie funkcje wizualnej analizy przestrzennej. Dodatek ArcGIS Maps for Power BI oferuje rozszerzone funkcje tworzenia map i analiz, dane demograficzne oraz atrakcyjne wizualizacje.

NOWOŚĆ: subskrypcja Plus dodatku ArcGIS Maps for Power BI jest teraz dostępna dla organizacji i użytkowników usługi ArcGIS Online.   Dowiedz się więcej

Korzystaj z analizy przestrzennej

Analiza przestrzenna umożliwia pełniejsze zrozumienie danych dzięki umieszczeniu istotnych lokalizacji na mapie i wskazaniu prawidłowości i relacji — co ostatecznie umożliwia Ci wybór najlepszego kierunku działania.

Usługa ArcGIS umożliwia tworzenie map cieplnych jednym kliknięciem, agregowanie danych w klastrach, określanie czasu dojazdu, a także odkrywanie ukrytych prawidłowości w analizowanych danych.

Dodaj kontekst do danych

Analizuj dane na podstawie cech przestrzennych dzięki usłudze ArcGIS. Zobacz, jak lokalizacje odnoszą się do innych kluczowych zmiennych.

Dodawaj warstwy demograficzne i referencyjne, przedstawiające między innymi dochody, populację czy pogodę, dostępne bezpłatnie w usłudze ArcGIS.

Częściej podejmuj właściwe decyzje

Usługa ArcGIS zapewnia zawsze prawidłowe odwzorowanie lokalizacji na mapie. Dzięki dopasowaniu map do danych otrzymujesz precyzyjne analizy przestrzenne i zyskujesz pewność w podejmowaniu decyzji.

Lepszy sposób tworzenia wizualizacji map

ArcGIS Maps for Power BI | Wzbogać swoje analizy biznesowe o dane lokalizacyjne dzięki dodatkowi ArcGIS Maps for Power BI dostępnemu bezpłatnie w usłudze Power BI

Subskrypcja Plus dodatku ArcGIS Maps for Power BI | Uzyskaj dostęp do jeszcze większego zbioru danych dzięki dodatkowi ArcGIS Maps for Power BI z subskrypcją Plus. Subskrypcje Plus można zakupić indywidualnie lub dla całej organizacji.

ArcGIS Online | Dodatek ArcGIS Maps for Power BI obsługuje teraz również połączenia z usługą ArcGIS Online, co umożliwia bezpieczne korzystanie z danych GIS organizacji w raportach i na pulpitach nawigacyjnych oraz dystrybuowanie ich w przedsiębiorstwie za pomocą usługi Power BI.

Rozpocznij

Wypróbuj usługę Power BI w połączeniu z usługą ArcGIS, aby poznać nową jakość wizualizacji na mapach.

Rozpocznij pracę z usługami Power BI i ArcGIS, korzystając z tych zasobów