Osoba przedstawiająca wizualizację danych na dużym ekranie.

Wskazówki dotyczące oceny narzędzi do wizualizacji danych

Gdy ma się tyle różnych opcji do wyboru, zdecydowanie się na jedną z nich może wydawać się prawdziwym wyzwaniem, to jednak tylko pierwsze wrażenie. Aby osiągnąć sukces, wystarczy trzymać się kilku podstawowych zasad.

Najpierw określ swoje potrzeby i cele

Zadaniem narzędzie do analizy biznesowej (BI) w Twojej organizacji jest przetwarzanie ogromnych ilości danych w zrozumiałe i praktyczne informacje, w tym KPI, wskaźniki i inne punkty o znaczeniu krytycznym. Następnie narzędzie do wizualizacji danych generuje na tej podstawie atrakcyjną wizualizację.

wizualizacja danych rządzi się kilkoma podstawowymi zasadami. Jedna z nich mówi, że atrakcyjny projekt i piękna grafika to za mało, by osiągnąć sukces. Tym, co naprawdę się tu liczy, jest przejrzystość komunikatu, jaki chcemy przekazać. Jeśli prosty wykres kołowy lub słupkowy jest bardziej zrozumiały i zapewnia bardziej wyrazisty przekaz niż piękna infografika, można uznać, że nudny na pierwszy rzut oka obrazek jest bardziej efektywny. Jeśli jednak można spełnić jednocześnie oba kryteria (jasny przekaz i atrakcyjna wizualnie forma), należy skorzystać z dobrodziejstw wizualizacji danych. Pamiętaj o tym, dokonując oceny różnych narzędzi.

Zacznij od opracowania zarysu pożądanego efektu:

 • Zacznij od wyznaczenia sobie jasnego celu i potrzeb. Sporządź listę różnych punktów danych, z którymi chcesz pracować, i określ ich priorytety, aby przekonać się, do których z nich musisz dotrzeć w pierwszej kolejności.
 • Następnie udokumentuj to, co chcesz przekazać poprzez swoje dane podsumowując posiadane informacje jednym możliwie prostym zdaniem.
 • To podsumowanie będzie Ci służyć za punkt odniesienia podczas dokonywania oceny różnych opcji oprogramowania do wizualizacji danych.

Następnie zdecyduj, jakich funkcji potrzebujesz

Najlepsze narzędzia i programy do wizualizacji danych umożliwiają generowanie wielu różnych rodzajów wykresów, diagramów i map przy użyciu prostego i intuicyjnego interfejsu pulpitu nawigacyjnego. Ważne jest jednak, by wybrać narzędzie, które zapewnia elastyczność i funkcje potrzebne do zaspokojenia bieżących potrzeb organizacji.

Choć prawdopodobnie rozpoczynasz poszukiwania w związku z określonym projektem lub konkretną potrzebą, skup się całokształcie swojej działalności i zastanów się, w jaki sposób wybrane rozwiązanie przyda Ci się w nadchodzących miesiącach i latach.

Mając to na uwadze, upewnij się, że wybierasz narzędzie umożliwiające zmienianie wizualizacji na bieżąco. Upewnij się także, że dane rozwiązanie zapewnia elastyczność w zakresie analizy biznesowej i analityki oraz obejmuje funkcje systemu ERP. Ponadto większość narzędzi nie wymaga już od użytkowników wiedzy z zakresu obsługi bazy danych, dobrym pomysłem jest jednak upewnienie się, że w istocie tak właśnie jest w przypadku danego rozwiązania.

Nie należy także zapominać o kwestiach bezpieczeństwa i zgodności. Jako że narzędzie do wizualizacji danych będzie mieć dostęp do wszystkich danych firmy, należy poszukać rozwiązania, które będzie obsługiwać takie funkcje jak metody uwierzytelniania stanowiące standard w branży, a także role witryn i uprawnienia użytkowników. Warto także sprawdzić, czy narzędzie jest zgodne ze standardami SOX, SOC i ISAE.

Aby zoptymalizować wartość w długiej perspektywie czasowej, należy wybrać narzędzie, które zapewni następujące korzyści:

 • Zapewnia elastyczność w zakresie analityki.
 • Zapewnia dostęp do funkcji systemu ERP.
 • Nie wymaga wiedzy z zakresu obsługi bazy danych.
 • Wykorzystuje funkcje zabezpieczeń i zarządzania oraz umożliwia zapewnienie zgodności.

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę lokalizację, z której będą pochodzić dane

Każda organizacja używa swoich narzędzi do wizualizacji do wyszukiwania danych z różnych miejsc, dlatego warto upewnić się, że opcje, które bierzesz pod uwagę przy ocenie, obsługują szeroki wachlarz różnych źródeł danych wejściowych. Wśród nich powinny się znaleźć podstawowe formaty, takie jak SQL i NoSQL, a także źródła danych innych firm. Ważne jest także, aby poza innymi platformami wykorzystywanymi przez firmę rozwiązanie obsługiwało także możliwość uzyskiwania dostępu do informacji z systemów służących do realizowania działań z zakresu marketingu e-mail, a także aplikacje do zarzadzania relacjami z klientem (CRM).

W miarę upływu czasu wybór narzędzia do wizualizacji danych big data także urasta do rangi coraz ważniejszej decyzji. Jeśli więc jest to coś, czego potrzebuje Twoja organizacja, zwróć szczególną uwagę na zgodność z usługą Hadoop — platformą typu open source służącą do obsługi danych big data — która przetwarza ogromne ilości danych w klastrach serwerów.

Zastanów się, na ile skomplikowana będzie Twoja wizualizacja

Choć wszystkie narzędzia do wizualizacji umożliwiają tworzenie obrazów wypełnionych danymi, jakość, złożoność i wartość artystyczna produktu końcowego mogą się znacznie różnić. Większość z nich korzysta z podstawowych szablonów, które umożliwiają stworzenie co najmniej prostej grafiki. Takie rozwiązanie może się okazać wystarczające. Inne rozwiązania mogą jednak używać szablonów, które są doskonałym fundamentem do tworzenia bardziej złożonych, niestandardowych infografik lub interaktywnych wizualizacji, które z kolei mogą mieć większy wpływ na odbiorców.

Pamiętaj o tym, dokonując oceny różnych dostępnych opcji. W im większym stopniu skupisz się przy wyborze na rodzajach wizualizacji danych, które zamierzasz tworzyć, tym większe będzie Twoje zadowolenie z wybranego narzędzia.

Pytania pomocne przy ocenie złożoności wizualizacji:

 • Czy wystarczy Ci szablon podstawowy?
 • Czy potrzebujesz niestandardowej infografiki lub interaktywnego obrazu?
 • Co wywrze pożądany wpływ na Twoich odbiorców?

Współpraca to podstawa

Możliwość współpracy z różnymi osobami w zespole i w całej organizacji to jedna z najprzydatniejszych funkcji narzędzia do wizualizacji danych.

To dlatego warto poszukać rozwiązania, które współpracuje z zestawem narzędzi, z których korzystają już Twoje zespoły, a jednocześnie zapewnia dostęp do pulpitów nawigacyjnych w chmurze, które aktualizują się w czasie rzeczywistym i są dostępne z dowolnej przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, będziesz mieć pewność, że bez względu na miejsce pracy Twoje lub innych osób czy też rodzaj używanych urządzeń będziecie mieli możliwość współpracy za pośrednictwem tego samego pulpitu nawigacyjnego w celu osiągnięcia pożądanego wyniku końcowego.

Upewnij się, że ostateczny wynik pracy można opublikować w najwygodniejszy dla Ciebie sposób

Po zakończeniu tworzenia prezentacji upewnij się, że wykonane wizualizacje mogą zostać opublikowane i zintegrowane w ramach odpowiednich kanałów komunikacyjnych.

Jeśli na przykład publikujesz na stronie internetowej albo w aplikacji lub witrynie zespołu, upewnij się, że wybrane narzędzie umożliwia eksportowanie fragmentów kodu, które mogą być łatwo kopiowane i wklejane w witrynach albo integrowane za pośrednictwem otwartych interfejsów API. Jeśli natomiast publikujesz w artykule online lub grupie slajdów, zalecamy upewnienie się, że narzędzie obsługuje popularne formaty płaskich plików graficznych, takie jak JPG, SVG i PDF. Analogicznie, ważne jest także znalezienie rozwiązania umożliwiającego osadzanie elementów wizualnych w aplikacjach, portalach i dokumentach.

Należy wziąć pod uwagę także użytkowników z tymczasową/sytuacyjną lub stałą niepełnosprawnością — w tym celu należy zadbać o to, aby można było opublikować w formacie odpowiednim do ich potrzeb. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie narzędzie do wizualizacji danych będzie umożliwiać zaspokojenie ich potrzeb.

Aby odnieść sukces w zakresie publikacji, wybierz narzędzie, które:

 • Obsługuje eksportowanie fragmentów kodu do ujęcia w witrynach sieci Web.
 • Umożliwia tworzenie płaskich plików graficznych, takich jak JPG, SVG i PDF.
 • Umożliwia osadzanie elementów wizualnych w aplikacjach, portalach i dokumentach.
 • Zapewnia ułatwienia dostępu dla wszystkich użytkowników.

Zacznij od oceny niezawodnego narzędzia do wizualizacji danych

Sprawdź swoje nowo nabyte umiejętności z zakresu ocen, zapoznając się z informacjami dotyczącymi rozwiązania Microsoft Power BI. Podejmuj szybko świadome decyzje. Łącz, modeluj i badaj dane przy użyciu zachwycających raportów. Usługa Power BI umożliwia wykonywanie wszystkich tych czynności, a jej dodatkową zaletą jest możliwość łatwej integracji z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft Excel.