Osoba patrząca na tablet.

Czym jest tworzenie historii opartych na danych?

Tworzenie historii opartych na danych to koncepcja zakładająca opracowywanie w oparciu o złożone dane i analizy atrakcyjnej narracji, która ułatwi przekazanie komunikatu, którego dotyczy historia, określonej grupie odbiorców oraz wpłynięcie na tę grupę.

Korzyści płynące z tworzenia opowieści o danych

Tworzenie historii opartych na danych przypomina w dużym stopniu tworzenie zwykłej opowieści, zapewnia jednak dodatkowe korzyści związane z zastosowaniem bardziej szczegółowych informacji oraz dowodów na poparcie historii w postaci różnorodnych wykresów. Tworzenie historii opartych na danych pozwala zaprezentować złożone informacje w uproszczonej formie, co pozwala zainteresować odbiorców treścią oraz ułatwia im szybsze i pewniejsze podejmowanie decyzji o znaczeniu strategicznym.

Opracowanie historii opartej na danych, która zmotywuje daną osobę do podjęcia działania, może być bardzo wydajnym narzędziem. Efektywne tworzenie opowieści o danych może mieć korzystny wpływ na ludzi i organizację. Wybrane korzyści skutecznego tworzenia opowieści o danych:

 • Dodawanie wartości do danych i szczegółowych informacji.
 • Interpretowanie złożonych informacji i prezentowanie odbiorcom najważniejszych kwestii.
 • Nadanie danym bardziej ludzkiego charakteru.
 • Generowanie wartości dla odbiorcy i branży.
 • Budowanie wiarygodność w charakterze lidera branży posiadającego niezrównaną wiedzę specjalistyczną.

Upewnij się, że historia oparta na danych ma konkretną wartość

Skuteczne tworzenie historii opartych na danych obejmuje analizowanie wszystkich zebranych danych pierwotnych w celu potwierdzenia hipotezy i — docelowo — określonych zmian, które mają zostać wywołane poprzez wprowadzenie historii opartej na danych.

Po przejrzeniu wszystkich danych rozpocznij tworzenie historii. Może się zdarzyć, że najdzie Cię pokusa, by wybrać jedynie te zestawy danych, które popierają Twoją teorię. Spójrz na szerszy obraz. Przekonaj się, co mówią Ci dane, i przekaż w jasny sposób historię opartą na danych swojemu zespołowi, korzystając przy tym z odpowiednich narzędzi. Dostępność wielu zestawów danych może być nieco przytłaczająca, jednocześnie ułatwia ona jednak także zdefiniowanie struktury opowieści.

 • Przemyśl teorię. Jaką tezę chcesz potwierdzić lub obalić? Co, Twoim zdaniem, wniosą w tym temacie dane?
 • Zbieraj dane. Zbierz dane, które będą Ci potrzebne do opracowania historii.
 • Określ cel swojej historii. Korzystając z zebranych danych, opisz jednym zdaniem cel swojej historii.
 • Pomyśl, co chcesz powiedzieć. Opracuj zarys całej historii, od wprowadzenia aż do wniosków.
 • Zadawaj pytania. Czy Twoja hipoteza była dobra czy zła? Jak te odpowiedzi kształtują narrację w przypadku Twojej historii opartej na danych?
 • Sformułuj cel dla swoich odbiorców. Do podjęcia jakich działań chcesz ich zmotywować swoją historią?

Nie możesz brać pod uwagę wyłącznie danych, które popierają Twoją teorię; musisz przyjrzeć się także tym danym, które nie stanowią jej potwierdzenia. Nie musisz uwzględniać każdego dostępnego rekordu danych. Wykorzystaj zestawy danych, które pomogą Ci poprowadzić narrację w sposób pozbawiony uprzedzeń. Z Twojej historii opartej na danych musi zawsze wynikać, jak może ona przyczynić się w wywołaniu działania lub zmiany, które przyniosą korzyść Twojej firmie.

Korzystanie z wizualizacji danych w celu uatrakcyjnienia historii opartej na danych

Wizualizacja danych odgrywa istotną rolę w określeniu, na ile otwarci są odbiorcy na przedstawiane im złożone informacje. Wizualizacja danych ułatwia przekształcanie nieograniczonych ilości danych w coś prostszego i łatwiejszego do przyswojenia. W tym miejscu możesz wykorzystać materiały wizualne, jakimi chcesz poprzeć swoją historię. Skuteczne wizualizacje danych dają wiele możliwości:

 • Odkrywaj wzorce, trendy i wnioski z obiektowego punktu widzenia.
 • Podawaj kontekst, interpretuj wyniki i prezentuj szczegółowe informacje.
 • Opracuj dane tak, by odbiorcy mogli je przyswoić.
 • Zwiększ zaangażowanie odbiorców.

Większość z tych wniosków i szczegółowych informacji można przedstawić w bardziej zrozumiałej formie na pulpicie nawigacyjnym danych utworzonym z użyciem narzędzia do wizualizacji danych.

Prezentowanie materiałów wizualnych w ramach pulpitu nawigacyjnego danych

pulpit nawigacyjny danych to narzędzie służące do zarządzania informacjami oraz analizy biznesowej (BI). Pulpity nawigacyjne danych pozwalają uporządkować i wyświetlić ważne informacje w jednym miejscu, w łatwym do zrozumienia formacie, przez co pomagają zinterpretować skomplikowane metryki i sprzyjają zrozumieniu przez odbiorców związku między historią opartą na danych a przedstawioną w ramach historii hipotezą.

Korzyści z używania pulpitu nawigacyjnego na potrzeby danych są następujące:

 • Lepszy wgląd w przeszłe i bieżące trendy.
 • Prognozowanie przyszłych trendów z większą dokładnością.
 • Identyfikowanie kluczowych wskaźników wydajności z wielu źródeł.
 • Możliwość przygotowywania analiz klientów w czasie rzeczywistym.

Trzy kluczowe elementy tworzenia historii opartych na danych

Dzięki strukturalnemu podejściu historie oparte na danych oraz wizualizacja danych można wykorzystać łącznie, aby przekazać dane za pomocą trzech podstawowych elementów, jakimi są: narracja, obrazy i dane. Podczas tworzenia historii opartej na danych ważne jest, by połączyć te trzy elementy w celu stworzenia zgrabnej anegdoty dotyczącej Twojej teorii oraz określenia działań, których podjęcia oczekujesz od swoich użytkowników.

 1. Opracuj narrację
  Podczas opowiadania historii musisz wykorzystywać swoje dane jako filary — będą one stanowić poparcie Twoich tez. Pomóż odbiorcom zrozumieć Twój punkt widzenia, filtrując złożone dane i wyprowadzając z nich jasne informacje. Narracja i kontekst są tym, co będzie decydować o liniowym charakterze opowieści obejmującej historię opartą na danych.
 2. Użyj elementów wizualnych, by jasno objaśnić swój punkt widzenia
  Materiały wizualne pomogą Ci zaprezentować Twoją teorię odbiorcom. Gdy połączysz elementy wizualne (wykresy itp.) z narracją, zainteresujesz odbiorców ukrytymi szczegółowymi danymi za pomocą podstawowych danych, które potwierdzają Twoją teorię. Zamiast prezentować wyrwane z kontekstu szczegółowe dane na poparcie swojej teorii, pokażesz wiele danych o różnym poziomie szczegółowości, dzięki czemu odbiorcy naprawdę zrozumieją Twój punkt widzenia.
 3. Na poparcie pokaż dane
  Dane analityczne nie są w naturalny sposób atrakcyjne dla ludzi, zwłaszcza kiedy są one pozbawione kontekstu i przedstawiane w formie rozszerzona analityka. Twoja narracja opowiada jasną historię, popartą konkretnymi danymi. Kontekst i krytyka są nieodzownymi elementami pełnej interpretacji Twojej narracji. Użycie narzędzia do analityki biznesowej w celu dostarczenia kluczowych szczegółowych informacji oraz wyjaśnienia narracji pomaga zapewnić tak potrzebny kontekst w toku całej opowieści uwzględniającej historię opartą na danych.

Połączenie wspomnianych trzech elementów gwarantuje, że historia oparta na danych wywoła u odbiorców odpowiednią reakcję emocjonalną. Emocje pełnią ważną rolę w procesie podejmowania decyzji. Łącząc w ramach historii opartej na danych kontekst emocjonalny z konkretnymi danymi, możesz wywrzeć wpływ na inne osoby. Pomyślne zintegrowanie tych trzech kluczowych elementów pozwala stworzyć historię opartą na danych, która może wpływać na ludzi i napędzać zmiany.

Przykłady tworzenia historii opartych na danych

Opowiadanie historii opartych na danych to sztuka prezentowania danych z wykorzystaniem narracji kontekstowej. Istnieje kilka sposobów na zaprezentowanie historii opartej na danych. Pulpit nawigacyjny danych zawiera wszystkie dostępne dane i pozwala stworzyć narrację. Poniżej znajduje się kilka przykładów atrakcyjnych wizualnie przykładów historii opartych na danych.

Pulpit nawigacyjny pozwala przedstawić wprost wszystkie informacje. O ile pulpit nawigacyjny może dostarczyć pewien kontekst, to należy opracować także narrację i pomóc odbiorcom połączyć pewne kwestie. Prostota to klucz do sukcesu. Zdanie wprowadzenia w połączeniu z grafiką opartą na danych z reguły wystarczy, by w najszybszy sposób przekazać odbiorcom krótką historię opartą na danych.

Źródło: Microsoft Power BI

Inny przykład połączenia co najmniej dwóch wizualizacji danych w ramach historii opartej na danych — analiza call center, która pokazuje zadowolenie klientów na podstawie tematu, odsetek zadowolonych i niezadowolonych klientów, całkowitą liczbę zadowolonych i niezadowolonych klientów oraz inne mniejsze historie, które razem tworzą większą opowieść.

Źródło: Microsoft Power BI

Infografiki stanowią narzędzie przydatne do opowiadania historii opartych na danych, a przy tym pozwalają szybko opowiedzieć historię atrakcyjną wizualnie. Infografika może składać się z pojedynczych wizualizacji danych, które pozwalają dostarczyć użytkownikom informacje, przy tym może jednak nie wnosić wiele w obszarze narracji (podobnie było w powyższym przykładzie).

Historie oparte na danych zmieniają sposób, w jaki chłoniemy informacje

Istnieje szansa, że historie oparte na danych mogą w istotny sposób zmienić sposób, w jaki przyswajamy dane i analizy. Opowiadanie historii opartych na danych nadaje bardziej ludzki charakter liczbom i wykresom uwzględniającym surowe dane, które czasem wydają się zupełnie nic nam nie mówić. Stworzenie narracji stanowi główny składnik procesu, jednak opracowanie dobrej historii zależy od tego, czy osoba, która ją opowiada, potrafi zrozumieć informacje, których dotyczy historia, i przedstawić je w sposób obiektywny. Microsoft Power BI pomoże Ci opowiedzieć dobrą historię.

Rozpocznij opowiadanie własnych historii opartych na danych z usługą Microsoft Power BI

Microsoft Power BI pomoże Ci stworzyć dokładnie taką historię, jaką chcesz opowiedzieć. Intuicyjny pulpit nawigacyjny pomaga rozszyfrować dane i w łatwy sposób podzielić się szczegółowymi informacjami. Korzystając z niego, możesz zaprezentować nawiązujące do Twojej narracji, oparte na danych wizualizacje, które będą dla odbiorców bodźcem do podejmowania lepszych decyzji. Opowiedz swoją historię opartą na danych w sposób, który umożliwi Ci osiągnięcie celów organizacyjnych, realizację celów biznesowych stawianych liderowi oraz wywarcie wpływu na działania odbiorców i zachęcenie ich do wprowadzania zmian.