Osoba pracująca na laptopie, przypuszczalnie spoglądająca na pulpit nawigacyjny danych

Co to jest pulpit nawigacyjny danych?

Pulpit nawigacyjny danych to narzędzie wykorzystywane w wielu firmach do śledzenia, analizowania i wyświetlania danych, zwykle w celu uzyskania wglądu w ogólny stan organizacji, działu lub określonego procesu.

Dlaczego pulpity nawigacyjne danych są ważne

Pulpity nawigacyjne łączą w sobie wszelkiego rodzaje metryki, źródła danych, interfejsy API i usługi, aby ułatwić firmom wyodrębnianie z tych źródeł istotnych informacji i wyświetlanie ich w sposób przyjazny dla użytkownika. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku deski rozdzielczej w samochodzie, pulpit nawigacyjny danych pozwala porządkować ważne informacje i wyświetlać je w sposób zrozumiały na pierwszy rzut oka, aby pomóc firmie zrozumieć najcenniejsze dane i uzyskać odpowiedzi na bardzo ważne pytania.

Dzięki połączeniu pulpitów nawigacyjnych z określonymi metrykami lub kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) możesz uzyskać dostęp do istotnych wyników analizy biznesowej oraz możliwość wglądu w szczegóły wybranych fragmentów informacji w celu ciągłego monitorowania sukcesu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku deski rozdzielczej w samochodzie, pulpity nawigacyjne pokazują, jaką drogę udało się już przebyć i ile jeszcze czasu może minąć przed dotarciem do celu podróży.

Co można zrobić za pomocą pulpitu nawigacyjnego danych?

Częścią mocy pulpitu nawigacyjnego jest możliwość dostarczania aktualnych informacji i kontekstu, które pomagają podejmować decyzje biznesowe i motywować pracowników. Na przykład zespół IT może używać pulpitu nawigacyjnego, aby wykrywać sygnały naruszenia zabezpieczeń. Firma może także osadzić pulpit nawigacyjny w aplikacji lub urządzeniu przenośnym dla pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem — którzy są obecnie w terenie — aby zapewnić im dostęp do potrzebnych danych zawsze, gdy będzie to niezbędne.

Pulpity nawigacyjne pomagają także odpowiedzieć na podstawowe pytania biznesowe, takie jak:

 • Ile dostaw wykonaliśmy w tym tygodniu w porównaniu z zeszłym tygodniem?
 • Który z trzech produktów przynosi największy przychód? Które produkty powinniśmy promować?
 • Skąd pochodzi większość ruchu w naszej witrynie internetowej?
 • Jak znajdują nas kupujący?
 • Czy nasz lejek marketingowy działa? Czy jest zgodny z celem?

Korzyści płynące z pulpitów nawigacyjnych danych

Pulpity nawigacyjne zapewniają szybki i łatwy wgląd w dane, co umożliwia błyskawiczne usprawnianie działania firmy. Istnieje wiele sposobów tworzenia i używania pulpitów nawigacyjnych. Poniższe przykłady ilustrują niektóre z głównych korzyści:

Miara wydajności

Dostosowywane pulpity nawigacyjne umożliwiają firmie ustawianie określonych wskaźników KPI, które pomagają kontrolowanie informacji potrzebnych sprawdzenia wydajności pracy w wielu sekcjach i różnych działach. Warto dowiedzieć się, czy grupy osiągały swoje cele, czy materiały marketingowe działają w oczekiwany sposób oraz jakie danie jest najbardziej popularne w restauracji.

Przejrzystość danych i ułatwienia dostępu do nich

Pulpity nawigacyjne łączą różne rodzaje danych, aby wyświetlać kluczowe metryki i szczegółowe dane w sposób, który jest na tyle czytelny, że wszyscy mogą je zrozumieć — bez względu na to, czy mają dostęp do danych zaplecza. Dzięki zlikwidowaniu potencjalnych silosów danych każdy użytkownik ma wgląd w sposób działania różnych sekcji organizacji — i każdy ma większe możliwości wspierania rozwoju firmy.

Elastyczność

Pulpity nawigacyjne są projektowane tak, aby pomagać wykrywać zmiany w firmie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, często w czasie rzeczywistym. Jeśli zauważysz nowe zjawisko, możesz szybko zmienić sposób działania — a nawet wyprzedzić nowe trendy.

Prognozowanie

Jeśli osadzasz analizę predykcyjną opartą na sztucznej inteligencji (AI) na pulpicie nawigacyjnym, tworzysz zaawansowane narzędzie kształtujące przyszłość firmy. Pulpity nawigacyjne, szczególnie te korzystające z technologii AI, ułatwiają porównywanie danych historycznych w celu zrozumienia ich trajektorii, tworzenie dokładniejszych prognoz sprzedaży i bardziej strategiczne planowanie terytoriów. Dzięki nim działy pomocy mogą łatwiej określać właściwą ścieżkę osiągania swoich celów.

Ważność wskaźników KPI

Wskaźniki KPI są niezbędnym elementem architektury pulpitu nawigacyjnego. Musisz wiedzieć, gdzie jesteś, aby określić najlepszy następny krok. Wybierając wskaźniki KPI pulpitu nawigacyjnego, wybierz tylko te, które pomagają odpowiedzieć na podstawowe pytanie — nie za dużo, żeby nie rozmyć danych, ale też nie mało, żeby dane nie były niedokładne.

Przykłady pulpitów nawigacyjnych

Pulpity nawigacyjne danych pomagają zrozumieć prawie każdy składnik działalności firmy. Pulpity te ułatwiają określenie, czy cena jest odpowiednia w stosunku do przychodów osiąganych przez zespół sprzedaży. Poniżej wymieniono kilka przykładów pulpitów nawigacyjnych oraz typów informacji, które będą one przedstawiać w przypadku kontrolowania wybranych wskaźników KPI.

Osadź domyślny ekran pulpitu nawigacyjnego pracownika

Pulpity nawigacyjne pracowników etatowych

 • Zamknięte bilety pomocy technicznej dla klientów lub IT na godzinę

 • Godziny projektu do rozliczenia na członka zespołu

 • Godziny spędzone przez zespół na wykonywaniu danego projektu

Osadź domyślny ekran pulpitu nawigacyjnego sprzedaży

Pulpity nawigacyjne sprzedaży

 • Lejek sprzedaży w porównaniu z poprzednimi latami

 • Łączna kwota z potoku sprzedaży (USD)

 • Średni czas dokonywania sprzedaży

Osadź domyślny ekran pulpitu nawigacyjnego finansów

Pulpity nawigacyjne finansów

 • Dochody przed odjęciem odsetek, podatków, deprecjacji lub amortyzacji

 • Operacyjny przepływ pieniężny

 • Marża zysku netto

Wiele doskonałych przykładów pulpitów nawigacyjnych pomaga codziennie podejmować uzasadnione decyzje biznesowe. Na przykład pulpit nawigacyjny pracowników etatowych może wskazywać, że w danym projekcie potrzebne są dodatkowe zasoby w celu zredukowania nadgodzin lub że trzeba zmienić podejście do sprzedaży określonego produktu, jeśli chcesz osiągnąć cele finansowe.

Jak utworzyć efektywny pulpit nawigacyjny danych

Efektywne pulpity nawigacyjne danych wymagają strategii i przemyślanej pracy. Pulpit nawigacyjny służy do bardzo konkretnego celu, a wybór projektu i wskaźników KPI jest w dużym stopniu konsekwencją tego celu. Aby zwiększyć efektywność działania pulpitu nawigacyjnego, warto zastosować poniższe najlepsze rozwiązania:

Używaj danych w czasie rzeczywistym

Wiele narzędzi pulpitów nawigacyjnych oferuje udoskonalenia w zakresie automatyzacji, które pozwalają przechwytywać dane w czasie rzeczywistym w celu udostępnienia ich w całej organizacji lub określonych grupach roboczych — a nawet osadzać analizę w aplikacjach mobilnych, aby zapewnić, że będzie dostępna, tam gdzie pracownicy będą jej potrzebować — i kiedy będą jej potrzebować.

Poznaj swoich odbiorców

Pulpity nawigacyjne muszą być zrozumiałe dla każdego użytkownika. Na przykład niektóre działy wymagają dokładnych wartości, a inne muszą identyfikować trendy. Wybierz pulpit, jak najdokładniej oceniając sytuację.

Zachowaj spójność

Aby ułatwić poruszanie się pulpitach nawigacyjnych, zapewnij spójność funkcji, filtrów, kolorów i stylów. Stworzenie pulpitów nawigacyjnych o spójnego wyglądzie i sposobie działania pomaga użytkownikom szybciej znaleźć informacje.

Grupuj dane logicznie

Grupowanie podobnych danych ułatwia użytkownikom nawigowanie po informacjach, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten sam pulpit nawigacyjny jest używany w różnych działach.

Błędy związane z pulpitem nawigacyjnym, których należy unikać

Aby zapewnić, że pulpity nawigacyjne danych umożliwią osiągnięcie celów, unikać typowych błędów pulpitów nawigacyjnych danych:

 • Zdefiniowanie niejasnego celu pulpitu nawigacyjnego
 • Zaimplementowanie zbyt wielu wskaźników KPI na pulpit nawigacyjny
 • Korzystanie z danych o niskiej jakości
 • Reprezentowanie danych na grafie lub wykresie nieprawidłowego typu
 • Prezentowanie zbyt wielu informacji na jednym pulpicie nawigacyjnym
 • Korzystanie z nieuporządkowanego, mylącego lub niedostępnego projektu

Czym charakteryzuje się dobre oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego

Wybór odpowiednich narzędzi pulpitu nawigacyjnego dla firmy wymaga wiedzy na temat rodzaju potrzebnych szczegółowych informacji. Użyj poniższych pytań, gdy zaczniesz oceniać opcje pulpitu nawigacyjnego:

 • Czy do korzystania z tego narzędzia są wymagane wstępne umiejętności (takie jak kodowanie)?
 • Jak trudne jest analizowanie danych w tym narzędziu?
 • Jak to rozwiązanie chroni moje dane?
 • Jak pomaga mi ono wizualizować dane?
 • Czy to oprogramowanie będzie współdziałać z moimi istniejącymi narzędziami i procesami?

Gdy lepiej zrozumiesz potrzeby dotyczące rozwiązania pulpitu nawigacyjnego, czas zastanowić się, które rozwiązania oferują najlepsze możliwości. Wiele doskonałych narzędzi pulpitu nawigacyjnego oferuje różne opcje wizualizacji danych, dostosowania i współpracy, a jednocześnie pracuje z rozmaitymi systemami operacyjnymi, pomagając Ci maksymalnie wykorzystać dane.

Aby pomóc firmie uzyskać przewagę, należy wziąć pod uwagę narzędzia pulpitu nawigacyjnego, które są wprowadzane w każdej części procesu obejmującego technologię AI. Inteligentne oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego oferuje możliwości, takie jak analiza predykcyjna, dane w czasie rzeczywistym, procesy związane z nauką o danych, przechodzenie do szczegółów zdolności produkcyjnych, a nawet alerty dotyczące ryzyka. Te najnowocześniejsze opcje pomagają Ci lepiej i szybciej interpretować dane — i sprawiają, że firma łatwiej staje się organizacją opartą na danych.

Scenariusze dotyczące inteligentnych pulpitów nawigacyjnych danych

Inteligentne pulpity nawigacyjne zapewniają organizacjom więcej możliwości wizualizowania i implementowania danych — nie tylko retrospektywnie, ale również w czasie rzeczywistym — w miarę zmian zachodzących w tych danych. Uzupełnione o warstwy zaawansowanych możliwości AI i uczenia maszynowego inteligentne pulpity nawigacyjne ułatwiają interpretowanie informacji w bardziej zrozumiały sposób. Przyjmij się dokładniej niektórym scenariuszom, w których technologia AI rozszerza sposoby używania danych:

Tworzenie dokładnych przewidywań

Analiza predykcyjna nie pomoże Ci zajrzeć w przyszłość, ale ułatwi Ci przewidywanie potencjalnych zmian na rynku, zachowania klienta lub możliwych do zidentyfikowania zagrożeń biznesowych. Szczegółowe informacje tego typu pomagają firmie podejmować lepsze decyzje, przygotować się do następnych zmian oraz odpowiednio zainwestować czas, nakład pracy i pieniądze.

Automatyzowanie procesów

Jeśli korzystasz z danych big data, potrzebujesz każdej dostępnej pomocy. Inteligentne pulpity nawigacyjne automatyzują procesy związane z wykrywaniem, przygotowaniem, replikacją, zbieraniem i raportowaniem danych, a nawet z konserwacją magazynu danych. Pozwala to użytkownikom uniknąć ręcznego dzielenia danych i zapewnia dokładniejsze informacje oraz znaczące oszczędności czasu.

Opracowuj bardziej szczegółowe, dogłębne i przydatne informacje, korzystając z Microsoft Power BI

Zapewnij sobie przejrzystość danych, jakiej potrzebuje Twoja firma, by być na bieżąco i osiągać swoje cele, korzystając z pulpitu nawigacyjnego, który pozwoli zamienić dane na konkretne korzyści zapewniające przewagę nad konkurencją.